Onze Missie

Welkom in de Next Level IVF Clinic, een afdeling van het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde (CRG) van UZ Brussel. Als je deze website bezoekt, betekent dat wellicht dat je al enkele mislukte MBV-pogingen achter de rug hebt. Je vindt hier meer informatie:

  • over de verschillende problemen waardoor IVF minder goed kan verlopen,
  • over mogelijke alternatieven, en
  • over het onderzoek dat we hierover aan het CRG voeren.
Meer over onze missie
pan-echografie-fotoBart-a-home

Beperkte ovariële respons

Soms leidt de stimulatiekuur in een IVF|ICSI-behandeling niet tot (voldoende) rijpe eicellen. Wat als dat bij jou het geval is? spacer
pan-doktersconsult-fotoBart-b-home

Veroudering van de eierstokken (POI)

Een slechte ovariële respons kan het gevolg zijn van de voortijdige veroudering van je eierstokken. Hier vind je wat je daarover moet weten. spacer
ET-in-OK-2-detail-fotoBart-c-home

Herhaald implantatiefalen (RIF)

Ook in een natuurlijke cyclus nestelt niet elk embryo zich. Maar wat als bij IVF|ICSI de embryotransfer bij herhaling niet leidt tot zwangerschap? spacer
petridish-fotoBart-x-home

Mislukking bevruchting

In het IVF-labo komt het niet altijd tot het resultaat dat we verwachten. Wat als de bevruchting van je eicellen bij herhaling misloopt? spacer

Slechte embryokwaliteit

De volgende cruciale labofase is dat van de ontwikkeling van het embryo. Ook deze fase verloopt niet altijd met het gewenste resultaat. spacer
studynurse-aan-scherm-3-fotoBart-z-home

Wetenschappelijk onderzoek

In de fertiliteitsgeneeskunde voeren we permanent onderzoek. Hier bespreken we studieprotocols en onderzoeksprojecten rond ‘zelfs met IVF moeilijk zwanger worden’. spacer