Beperkte ovariële respons

Wanneer is er sprake van een beperkte ovariële respons?

Als we tijdens een IVF/ICSI-behandeling hormonale injecties toedienen om de eierstokken te stimuleren en ze desondanks maar een klein aantal rijpe eicellen produceren, spreken we van een slechte (of beperkte) ovariële respons.

Wanneer heb ik dit probleem?

Als je in een IVF/ICSI-behandeling een hormonenkuur hebt ondergaan om je eierstokken te stimuleren en er konden minder dan vier eicellen worden opgepikt, dan behoor je wellicht tot de categorie van patiënten met slecht reagerende eierstokken.

Als ik nog nooit een IVF/ICSI-behandeling heb gehad, kan ik van tevoren weten of mijn eierstokken slecht zullen reageren?

Door te zoeken naar specifieke aanwijzingen of merkers kunnen we met een hoge mate van zekerheid voorspellen of jouw eierstokken al dan niet goed reageren. De drie belangrijkste merkers zijn de onderstaande.

 1. Het AMH-gehalte (Anti-Müller hormoon)
  AMH is een biochemische merker die we via een gewone bloedanalyse kunnen terugvinden. Het hormoon wordt in de eierstokken aangemaakt door de kleine follikels waaruit onder stimulatie in een IVF/ICSI-behandeling normaal gezien de rijpe eicellen voortkomen die we oppikken. Op basis van de bloedanalyse kunnen we m.a.w. jouw kans op de productie van een behoorlijk aantal eicellen voorspellen.
 2. 1 Dag één van je menstruatiecyclus is de dag dat je opstaat met helderrood menstrueel bloedverlies.

  Het aantal antrale follikels (AFC — Antral Follicle Count)
  Antrale follikels zijn een voorstadium van de eigenlijke eicellen. De injecties die je bij IVF/ICSI krijgt, stimuleren deze follikels om eicellen te produceren. Via een vaginale echografie kunnen we tellen hoeveel antrale follikels er in de eierstokken zitten. Dat doen we doorgaans aan het begin van je menstruatiecyclus, tussen dag 2 en dag 41 .

 3. Het FSH-gehalte (follikelstimulerend hormoon)
  Ook deze biochemische merker kunnen we bepalen via een eenvoudige bloedanalyse en op basis daarvan jouw kans op de productie van een behoorlijk aantal eicellen voorspellen. FSH is een hormoon dat in de hypofyse in je hersenen wordt aangemaakt en dat inwerkt op je geslachtsorganen om follikels tot rijping te brengen.
  We meten het gehalte ervan vroeg in je menstruele cyclus, m.n. op de tweede of derde dag. Als de waarde zeer hoog is (meer dan 20) is de kans groot dat je eierstokken slecht zullen reageren.

Waarom heb ik last van een slechte ovariële respons?

Er zijn verschillende oorzaken mogelijk. De meest voorkomende zijn de onderstaande.

 • Leeftijd: het is algemeen bekend dat naarmate je ouder wordt, je eierstokken minder follikels bevatten.
 • Chirurgische voorgeschiedenis: als je in het verleden een operatie hebt gehad waarbij je eierstokken gedeeltelijk of volledig verwijderd zijn.
 • Medische voorgeschiedenis van kanker: als je in het verleden een ‘gonadotoxische’ behandeling hebt gehad, d.w.z. chemotherapie of radiotherapie die (een deel van) de follikels in de eierstokken heeft vernietigd.
 • Genetische oorzaken.
 • Oorzaken vanuit je auto-immuunsysteem.

Het immuunsysteem in je lichaam valt vreemde of abnormale cellen aan die een infectie, kanker of andere problemen kunnen veroorzaken. Maar in sommige gevallen vergist dat systeem zich en valt het organen aan die hormonen produceren, zoals de eierstokken, de bijnier of de schildklier. Dat kan een invloed hebben op het goed functioneren van je eierstokken.

Maar er zijn ook heel wat gevallen van slechte ovariële respons waarbij we niet weten wat de oorzaak is. De Next Level IVF-kliniek doet daar onderzoek naar en zal proberen om je advies op maat te geven.

Als mijn eierstokken slecht reageren, hoe groot is mijn kans op een baby met IVF/ICSI?

Jammer genoeg heb je in deze situatie maar een kleine kans om met IVF/ICSI een gezonde baby op de wereld te zetten, vermoedelijk zelfs lager dan 10%. Die kans daalt nog als je op een andere manier probeert zwanger te worden, bv. via de natuurlijke weg of met kunstmatige inseminatie (IUI of intra-uteriene inseminatie).
Daarom blijft onze kliniek nieuwe behandelingen zoeken die je kans op zwangerschap en de geboorte van een gezonde baby doen toenemen.

Zijn hormonale injecties en een IVF|ICSI-behandeling in mijn situatie altijd aangewezen?

Neen. Als het aantal antrale follikels in de eierstokken zeer klein is (minder dan drie) en de FSH-waarde zeer hoog (meer dan 20) is er heel weinig kans dat de stimulatiekuur zal werken. In dat geval raden we meestal een ‘natuurlijke’ IVF-cyclus aan, d.w.z. zonder medicatie. Maar ook dan zijn de kansen op een gezonde baby redelijk klein: niet meer dan 7%.

Als ik aan deze aandoening lijd en alle behandelingen hebben tot niets geleid, kan ik dan nog iets anders proberen?

Als je verschillende pogingen achter de rug hebt zonder eicellen te produceren, kan de Next Level IVF-kliniek een uitweg bieden. Wij testen namelijk nieuwe behandelingen en doen uitgebreid onderzoek naar nieuwe behandelingsmethoden voor deze aandoening. Informatie over een lopende studie vind je hier.
Als je niet in aanmerking komt voor een nieuwe behandeling kan je eiceldonatie overwegen. Je ‘gebruikt’ dan de eicellen van een andere vrouw om zwanger te worden.
Onze medewerkers in de kliniek kunnen je vertellen hoe groot je kans is op een zwangerschap met donoreicellen en/of met je eigen cellen en dus welke optie de beste is.