Onderzoek

T-TRANSPORT
Onderzoek naar de toediening van testosteron via de huid voor patiënten met slecht reagerende eierstokken

Testosteron en de reactie van de eierstokken

Eierstokken die slecht functioneren verlagen de kans op een succesvolle IVF/ICSI-behandeling. Hoe kleiner de reserve aan eicellen in de eierstokken, hoe minder die reageren op stimulatie.
Recente studies tonen aan dat de toediening van androgenen aan patiënten met een lage ovariële reserve leidt tot een toename van het aantal follikels en een verhoogde kans op zwangerschap. De behandeling heeft evenwel maar effect als de androgenen ten minste twee maanden voor de start van eens stimulatiekuur worden toegediend.
Dit “T-transport” is een groot gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek dat in verschillende centra wordt uitgevoerd. Het gaat na wat het effect is van de toediening via de huid van 0,55 gr testosterongel met 5,5 mg testosteron bij vrouwen wiens eierstokken slecht reageren op stimulatie.
De toediening gebeurt in de twee maanden voor de stimulatie van de eierstokken in het IVF|ICSI-behandelingsprotocol dat we kennen als “de lange procedure met agonisten”. In dit behandelingsprotocol wordt de stimulatie van de eierstokken voorafgegaan door twee à drie weken onderdrukking van de natuurlijke cyclus.

Hoe kan ik deelnemen aan dit onderzoek?

Volgend op je eerste consultatie bij de fertiliteitsarts zal je gevraagd worden om een bloedtest en een echografisch onderzoek te laten uitvoeren. Op basis van de resultaten daarvan en de informatie over (de uitkomst van) vorige stimulatiecycli kan de arts bepalen of je in aanmerking komt.
Zo ja, dan krijg je (gratis) counseling van de verpleegkundigen die deze studie begeleiden. Zij zullen je expliciet vragen of je wil deelnemen. Zo ja, dan teken je een zogeheten ‘informed consent’, waarin je toestemt met de behandeling en bevestigt voldoende geïnformeerd te zijn over de organisatie en het verloop van de studie. Vervolgens word je op willekeurige basis ingedeeld bij een van twee groepen: de ene groep krijgt het testosteron, de andere een placebo.

Wat houdt de deelname aan het onderzoek in?

Elke dag voorafgaand aan de IVF/ICSI-behandeling smeer je een gel op je dij. In die twee maanden zal je ook verschillende vragenlijsten moeten invullen en vier bijkomende bloedtesten laten uitvoeren.

Zijn er extra kosten verbonden aan de deelname?

Deelname aan de studie is gratis en de bijkomende bezoeken in het ziekenhuis worden niet aangerekend. Ook de gel zelf is gratis.

Hoe verschilt het behandelingsprotocol van mijn vorige IVF-pogingen?

Dit protocol is precies hetzelfde als de “lange procedure met agonisten”, waarin de hoogste doses gonadotrofines worden gebruikt (voor de stimulatie van de eierstokken). Het enige verschil is dat je gedurende een tweetal maanden elke dag een gel moet aanbrengen op je dij voor je met de behandeling kan beginnen. Er is dus geen sprake van een lang uitstel voor de stimulatie kan starten.

Wat zijn de mogelijke voordelen van deelname aan de studie?

Mogelijk is er na de behandeling een toename van het aantal follikels en het aantal opgepikte eicellen. Dat kan de kans op zwangerschap verhogen.
Je hebt 50% kans om deel uit te maken van de groep met testosterongel, maar niemand weet – noch jij, noch je dokter, noch de studieverpleegkundigen – of je testosteron of een placebo krijgt.
Anderzijds zal je stimulatieprotocol gelijk zijn aan het protocol dat andere vrouwen met slecht reagerende eierstokken in ons centrum krijgen. Ook al krijg je geen testosteron toegediend, kan je rekenen op een kwaliteitsvolle behandelingscyclus, met nauwkeurige monitoring, die gericht is op de best mogelijke repons.