Onze missie

Een trede hoger in de IVF-gezondheidszorg

Welkom in de Next Level IVF Clinic, een afdeling van het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde (CRG) van UZ Brussel.

MBV staat voor ‘medisch begeleide voortplanting’, een term die alle vruchtbaarheidsbehandelingen dekt. De twee meest courante zijn uiteraard kunstmatige inseminatie (al dan niet met donorsperma) en IVF, al dan niet met ICSI, al dan niet met donorcellen.

HT-in-KZH-2013Als je deze website bezoekt, betekent dat wellicht dat je al enkele mislukte MBV-pogingen achter de rug hebt. Je vindt hier meer informatie:

  • over de verschillende problemen waardoor IVF minder goed kan verlopen,
  • over mogelijke alternatieven, en
  • over het onderzoek dat we hierover aan het CRG voeren.

Als je na het lezen van de informatie meteen een afspraak wil maken, doe je dat best via de aanvraagtool. Daar kan je namelijk meteen alle nodige informatie doorgeven, o.m. over je medische status en over je vorige MBV-pogingen.
Maar bellen of mailen kan ook: zie daarvoor contact.

Wat kan de Next Level IVF Clinic voor jou doen?

In-vitro bevruchting is al vele jaren een routinebehandeling. Die wordt aangeboden in vele fertiliteitscentra in België, Europa en de hele wereld.
Jammer genoeg geraakt niet iedereen met deze routinebehandeling vlot aan een kind. Sommige paren hebben daarom nood aan net iets meer.

Het CRG van UZ Brussel legt zich al vele jaren toe op de verbetering van ‘de routine’ en op de bijsturing van de behandelingen , om ze comfortabeler en efficiënter te maken voor onze patiënten. Maar daarnaast zijn we intensief bezig met specifieke niches, zowel in de zorgverstrekking als in het onderzoek.
Zo hebben we geleidelijk een unieke expertise opgebouwd. Daardoor zijn we geëvolueerd van een zogenaamd tertiair zorgcentrum – er wordt naar het CRG verwezen door de specialist (gynaecoloog), d.w.z. vanuit de tweede lijn in de gezondheidszorg – naar een quaternair zorgcentrum: de verwijzing gebeurt nu ook vanuit de derde lijn, met name door de IVF-fertiliteitsspecialist.

De Next Level IVF Clinic in het CRG voorziet specifieke zorg voorbij ‘het gewone’. We willen onze expertise ook inzetten voor paren bij wie het wat moeilijker gaat omdat IVF niet loopt zoals verwacht wordt.
Als je geconfronteerd wordt met een verminderde slaagkans bij IVF (‘poor prognosis’) kan je bij ons terecht voor consultatie, advies, een eventuele aangepaste behandeling (of studieprotocol) en zorgzame begeleiding in dit moeilijke proces.
Herman Tournaye, diensthoofd